Mašine : Udarne prese

- Isporučena snaga je konstantna, regularna i precizna bilo koji napor da vršite.
- Podešavanje udarne snage.
- Mehanizam zabrani dupli udar.

RUČNE UDARNE PRESE

Čista visina
Udar
Snaga
Dubina vrata
Težina
PM6 EMG manual impactor press
PM 6
Čista visina :
30 » 250 mm
Udar :
25 mm
Snaga :
600 kg
Dubina vrata :
86 mm
Težina :
11 kg
PM30 EMG manual impactor press
PM 30
Čista visina :
40 » 250 mm
Udar :
40 mm
Snaga :
3 000 kg
Dubina vrata :
123
Težina :
30 kg
PM60 EMG manual impactor press
PM 60
Čista visina :
70 » 520 mm
Udar :
40 mm
Snaga :
6 000 kg
Dubina vrata :
174 mm
Težina :
100 kg

PNEUMATSKE UDARNE PRESE

Čista visina
Udar
Snaga
Dubina vrata
Težina
PM6 P EMG pneumatic impactor press
PM6 P
Čista visina :
40 » 300 mm
Udar :
30 mm
Snaga :
600 kg
Dubina vrata :
86 mm
Težina :
15 kg
PM30 P EMG pneumatic impactor press
PM30 P
Čista visina :
60 » 300 mm
Udar :
40 mm
Snaga :
3 000 kg
Dubina vrata :
135 mm
Težina :
38 kg
PM60 P EMG pneumatic impactor press
PM60 P
Čista visina :
100 » 300 mm
Udar :
45 mm
Snaga :
6 000 kg
Dubina vrata :
190 mm
Težina :
120 kg